Månens faser, Spådom och något om Sanning

Alla har sin egen stig att vandra och om vi utgår från att det inte finns en universell sanning kan var och en finna sin egen sanning. Den sanningen är lika giltig som alla andra, allt är uppfattningar, synvinklar och åsikter.
Den enda sanning som har betydelse för individen, idag, imorgon och alla dagar, är den hon själv skapar och som hon fritt och utan bojor kan växa med.
Människans frihet är obegränsad. Hon bör tillåtas allt med den enda begränsningen att inte på något sätt skada andra.

Månen Nasabild
Månen

Qilin leker Sibylla:

Hur påverkar månens faser oss beroende på när vi föds?
Försök ta reda på hur månen stod när Du föddes. Det går att hitta t ex här:
USNO Data Services:, skriv in året du är född o klicka. Vips får du fram en lista över månen det året med datumen.
Själv är jag född under månens sista kvarter.

Nymåne:
De som har fötts när månen var helt ny, dvs. strax efter mörkermåne (när månen "vänder"), möter livet med nyfikenhet. Spontan och entusiastisk är dina typiska kännetecken men också förundran och en del stridslystnad.
Du har ett arbete som stimulerar och ger dig glädje. Andra påverkas positivt av din sprudlande glädje och entusiasm.
Att ställas inför nya utmaningar passar dig, du bidrar gärna med många goda idéer och din optimism drar med andra över tillfälliga motgångar.
Ditt starka engagemang kan göra att du riskerar att drabbas av utmattningssyndrom, och du når inte alltid dina mål. Troligen genomför du dina största insatser i livet redan som ung, därför kan det kännas viktigt för dig att hålla samma fart under resten av livet.
När du känner till det här förstår du också att det är väsentligt för ditt välbefinnande att ta det lite lugnare med åren.

Tilltagande månskära:
Född under den växande månskärans fas blir du utåtriktad, fylld av glädje och nyfikenhet. Du är äventyrslysten, påhittig och kreativ. Samtidigt som det här ger dig förmågan att hitta lösningar på problem, kan det också leda till konflikter med människor som är mer konservativa. Ditt sätt att lösa svårigheter och att se saker ur en annan synvinkel medför ibland starkt motstånd från andra. Då har du god nytta av kreativiteten som hjälp att lösa konflikter.
Mellan 20- och 30-årsåldern infaller din mest produktiva period.
Första kvarteret:
Född under detta inflytande är du mycket aktiv, fysiskt och psykiskt, du är positiv och viljestark. Du ifrågasätter ofta det du möter och vill förändra och utmana. Det här kan andra människor uppleva som påfrestande, och du ses inte alltid med blida ögon.
Ditt ifrågasättande behöver du förändra till något mer kreativt - då först har du möjlighet att se nya lösningar istället för att enbart "klaga".
Du är en person som river ner, i syfte att göra om och skapa något nytt. Det kan andra uppfatta som ett sätt att ständigt förstöra det andra har byggt upp. Din goda avsikt behöver betonas mer innan du sätter igång med nedrivandet av det gamla.
När du är 30 -40 år skapar de bästa av dina verk.

Tilltagande halvmåne:
Ett lugnande inflytande på omgivningen tillsammans med en stark önskan att hjälpa andra är kännetecknande för dig. Du kan vara lite av en "världsförbättrare" men måste se upp så du inte följer ideologier som ligger utanför din egen väg.
Ofta får du kämpa med dig själv för att inte ge upp, det ger dig med tiden mognad och ett tillfredställande liv. Det är inte förrän under medelåldern som du kan uppnå något av det du strävat mot.

Fullmåne:
Född i mitten av månens cykel har du förmågan att förverkliga saker och ting. Du har lätt att hitta en balans mellan intuition och logik, mellan praktiskt kunnande och kreativitet. Du kan ta lärdom av det förflutna och därmed utveckla nya idéer för framtiden.
Dåligt självförtroende, dåligt samvete och för stora krav på dig själv är vad som ställer till problem för dig, framförallt i relation till andra men också när det gäller vad du väljer att göra. Du behöver lära dig att stå för dina åsikter och inte ge efter för andra.
Först efter medelåldern hittar du en bekräftelse på dig själv, kan acceptera dig själv och vågar fullt ut stå för vem du är.

Avtagande fullmåne:
Nu är det en lämplig tid att så frön och detsamma gäller dina idéer. Du kan förmedla erfarenhet och kunskap till andra på ett sätt som de kan ta till sig. Du är en idealist, lite av en revolutionär. Lägg band på din önskan att förändra såväl världen som dina medmänniskor, ibland är det nödvändigt att kompromissa!
När du är omkring 50-55 år, kan du börja känna dig nöjd med det du har åstadkommit.

Sista kvarteret:
Månen har snart fullbordat sin cykel och du besitter stor sympati och förståelse. Du ger kloka råd och fungerar ofta som bollplank för andras idéer eller bekymmer. Du kan hjälpa andra att få ordning på sina liv, organisera och hitta lösningar.
Du kan ibland uppfattas som alltför medgörlig och en aning falsk. Omgivningen undrar om dina goda handlingar verkligen kommer från hjärtat. Nostalgisk och en aning melankolisk finns risk att du ser mer bakåt i livet än framåt.
Först när du närmar dig 60 börjar du känna dig nöjd med dig själv och vad du uträttat i livet.

Avtagande månskära:
Du är en drömmande personlighet, finner ofta ro i meditation. Du har en medfödd förmåga till mysticism, du är intuitiv och tar vara på erfarenheter som kan knytas ihop till vishet. Fysiska aktiviteter tilltalar dig inte lika mycket som andliga och intellektuella. Mycket förändras under ditt liv, mycket avslutas och nytt påbörjas. Förändringar hör till ungdomen, framgång och tillfredställelse kommer du att finna i senare år.


'patafysik

Jag drabbades redan i oktober 2005 av patafysik (obs! bara ett t), skrivs ofta med apostrof: 'patafysik. Här följer nu en repetition på den förklaring jag skrev då.

Vet inte vad 'patafysik är? Ha, snart vet du?

Alla fakta är hämtade från en uppsats av Mattias Heldner, 1993 :
Mustasch på Mona Lisa - Några reflexioner om patafysiken


Det är inte nödvändigt läsa alla de följande punkterna för att komma till insikt om 'patafysikens väsen.
 • Patafysik = läran om imaginära lösningar eller de inbillade lösningarnas vetenskap.
 • Patafysiken är en vetenskap som utövas till allmän onytta. Den har inget mål att uppnå
 • Allt, exakt allt och till och med det som går bortom allt är patafysik
 • Patafysiken är de imaginära lösningarnas vetenskap, som symboliskt beviljar inbillnings- strukturationerna objektens egenskaper sådana de beskrivs genom sina möjligheter
 • Enligt en definition studerar patafysiken de lagar som styr undantagen och korrelationer mellan dessa undantag. Patafysikerna betraktar allt som undantag. Även de lagar som den traditionella vetenskapen har trott sig upptäcka ser patafysikern som korrelationer mellan undantag,
 • Regeln betraktas som ett undantag från undantagen och universum som ett undantag från sig själv Patafysiken är värdelös som filosofi eller vetenskap och de patafysiska satserna är nonsens.
 • Patafysikens metoder och anda (eller snarare det som finns i dess ställe) är desamma som utmärker "vetenskapen"
 • Patafysiker observerar, registrerar, avhåller sig från värdeomdömen av estetiskt eller moraliskt slag - även dessa begriper man vetenskapligt. Och Patafysiken ger sig inte ut för att vara något annat än Patafysik. Alfred Jarry (1873-1907) är dess uppenbarare och profet. Han var en excentrisk, dekadent och desperat figur. Med hjälp av eter, absint och annan alkohol begränsade han sin levnad till 34 år.

För mer information kan Vestrogotiska Patafysiska Institutet kontaktas. Hur den kontakten tas kan Institutet informera om.


Ett exempel på patafysikens bidrag till kulturen:

Om hela världen var äppelpaj,
Och bläck var sjön den blå,
Och alla träd var ost och bröd,
Vad skulle vi dricka då?


Högvördige Charles Lutwidge Dodgson (1832-1889), var matematiklärare i Oxford, en av fotograferingskonstens pionjärer samt författare under pseudonymen Lewis Carrol till bl.a. "Alice i Underlandet". Denna dikt är dock enligt Carrol själv av en okänd författare. Den svenska versionen är publicerad i Segla i ett såll: Patafysisk antologi sammanställd av Claes Hylinger. Utgiven av AWE/Gebers 1987.
Adaptionen till internet gjordes av Mattias Heldner helt utan vare sig tillstånd eller rättigheter. I samma anda presenteras här dikten utan att kontakt tagits med vare sig M Heldner, L Carrol, eller den okände författaren.


Uppdatering nov 2007:
Vestrogotiska Patafysiska Institutet har i kommentar här under informerat om att de kan kontaktas via mail till vestrogotiska.patafysiska.institutet@telia.com. Tack för det!

Några fler 'patafysiklänkar:
'Pataphysics Research Library
Pataphysics - A Religion In The Making
Le Collège de ?Pataphysique
Pataphysics Research Laboratory
En tanke för varje dag i veckan

MÅNDAG
Endast det som har mening och betydelse ska komma från läpparna på den som eftersträvar en högre utveckling. Varje tal för talets egen skull som tidsfördriv är i denna bemärkelse skadligt. Den vanliga formen av underhållning, där det talas om allt fram och tillbaka, skall undvikas, men därför bör man inte utestänga sig från umgänge med sina medmänniskor. Just i umgänge ska talet efterhand utveckla sig till betydelsefullt innehåll. Bakom varje svar och tal står man tänkande i det man överväger alla aspekter. Aldrig tala utan grund, gärna tiga. Man försöker att inte använda för många, ej heller för få ord. Lyssna först lugnt ? sedan bearbeta.
Man kallar också denna övning ?Det riktiga ordet?
 
Den silveraktiga månen talar i majtiden genom det blommande körsbärsträdet, vars blommor mognar till frukter i sommaren:
Oh människa, förvandla ? liksom plantan ? det nedre till det övre, rensa drifterna, bli mogen och skörda livsfrukterna.

TISDAG
De yttre handlingarna. Dessa får inte vara ödeläggande för våra medmänniskor. När man är föranlåten att handla utifrån sitt inre samvete måste man noga överväga hur man bäst kan få anledning att stämma överens med sina medmänniskors lycka och det eviga. Där man handlar utifrån sig själv, från eget initiativ, måsta man så grundligt som möjligt på förhand överväga verkningarna av sina handlingar.
Dessa är: ?Den riktiga handlingen?
 
Det knutna ekträdet, den järnaktige mars tjänare talar:
Oh människa, slå rot i djupen, nå upp i höjderna, var kraftig och stark, var kämpe, riddare och beskyddare.

ONSDAG
Att inrätta livet. Att leva i överensstämmelse med anden och naturen ? och inte gå in i livets ytlighet. Undvika allt som ger oro och jäkt. Inte vara förhastad men inte heller trög.
Att betrakta livet som ett medel att arbeta mot en högre utveckling och handla i överensstämmelse med det.
 
Den kvicksilveraktige Merkurius talar genom almens levande växtkraft och bevingade frö:
Oh människa, var rörlig, strävsam, levande och snabb. Finn i alla livslagar resningskraften till höjden.

TORSDAG
Det mänskliga strävandet. Man måste vara uppmärksam på att inte göra något som går utöver ens krafter inte heller underlåta något som ligger inom ens förmåga. Att se utöver det dagliga ögonblicket och sätta sig in i mål och ideal som hänger samman med människans högsta plikter t ex att vilja utveckla sig i överensstämmelse med de angivna övningarna, med avseende på att kunna hjälpa och råda sina medmänniskor mera ? även om det inte blir i den närmaste framtiden.
Detta kan man sammanfatta som: ?Att låta de föregående övningarna bli till en vana.?
 
Lönnen talar med sina utbredda blad, Jupiters träd, till vilket tennet är helgat:
Oh, människa, övervinn hasten och hetsen. Sök stunderna av ro i vilka godhet och vishet kan födas.

FREDAG
Att sträva efter att lära sig så mycket som möjligt att livet
Det händer ingenting som inte ger oss anledning till att samla erfarenheter som är nyttiga för livet. Har man gjort något oriktigt eller ofullkomligt, så skall detta bli anledning till att göra detta riktigt eller fullkomligt. Ser man andra handla, iakttar man dem med samma förebild (dock inte med kärlekslös blick) ? och man gör inget utan att se tillbaka på händelser som kan vara en till hjälp vid beslut och handling. Man kan lära mycket av varje människa ? också av barn ? om man är uppmärksam.
Detta kallar man: ?Det riktiga minnet? (att minnas sina erfarenheter)
björk Den kopparaktiga Venus talar genom den jungfruligt vita björken, som svagt slår rot och dricker mycket ljus:
Oh människa, skapa känslighet i din själ, beundra kärleksfull världens skönhet.

LÖRDAG
Ge akt på dina föreställningar. Tänk endast betydelsefulla tankar. Lär av att efterhand i dina tankar skilja det väsentliga från det oväsentliga och sanning från bara åsikter och det eviga från det förgängliga. När du lyssnar till medmänniskors tal, försök då att vara helt stilla i ditt inre och ge avkall på alla bifall och även alla färdiga bedömningar, också i tankar och känslor:
Detta är: ?Den riktiga meningen?
 
 Genom skogens mörka träd talar den blyaktige Saturnus, genom granar, bokar och cypresser:
Oh människa, känn ansvaret för tidens och hela mänsklighetens nöd, grip med innerlighet och allvar uppgifter som livet ställer.

SÖNDAG
Att endast besluta sig utifrån välgrundad, fulländad övervägning ? även vid det minst betydelsefulla. All tanklös handling, alla betydelselösa göromål skall ligga fjärran från själen ? till allt skall man ha välavvägd grund. Och man skall obetingat undanlåta sig det, som inte kräves av en betydelsefull grund. När man är övertygad om riktigheten av ett beslut man tagit, skall man hålla fast därvid med en inre ståndaktighet.
Detta är den s.k. ?Riktiga bedömningen? och som görs oberoende av sympati och antipati.
 
Den genomlysta, högsträckta asken, det gyllene solträdet, talar:
Oh människa, var uppriktig och förnäm, spill dig icke på det ovärdiga. Var väl medveten om din människoadel.
Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckodagar - symboler

Måndag
Planet: Månen
Färg: violett
Metall: silver
Växter: körsbärsträd o liljeväxt
Ängel: Gabriel
Stämning: Ockultism, drömmande, skapande förmåga

Tisdag

Planet: Mars
Färg: röd
Metall: järn
Växter: ek och rosväxter
Ängel: Samael
Stämning: voluntarism, bestämd, aggressiv förmåga

Onsdag
Planet: Merkurius
Färg: gul
Metall: kvicksilver
Växter: alm och baljväxter
Ängel: Raphael
Stämning: transcendens, rörlig, egoistisk karaktär

Torsdag
Planet: Jupiter
Färg: orange
Metall: tenn
Växter: lönn och läkeväxter
Ängel: Zachariel
Stämning: logism, dominant, vishetsverkande verksamhet

Fredag
Planet: Venus
Färg: grön
Metall: koppar
Växter: björk och örtväxter
Ängel: Anael
Stämning: mystik, empatisk, hängivenhet

Lördag
Planet: Saturnus
Färg: indigo
Metall: bly
Växter: bok och barrväxter
Ängel: Oriphiel
Stämning: gnosis, jagmedvetenhet, bibehållande, djupsinnighet

Söndag
Planet: Solen
Färg: vit
Metall: guld
Växter: ask och gräsväxter
Ängel: Michael
Stämning: empirism, harmoni, uttryck för hela människan

Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckodagarnas namn

Fly me to the moon...                         

Vad betyder måndag? Mer än att det kan vara segt att komma igång med jobbet igen efter helgen?              

Måndag har fått namn efter Månen, Luna, eftersom den var synligast vid midnatt just natten till vår måndag.Varje veckodag har fått sitt namn beroende på vilken planet som var rådande timmen efter midnatt, alltså den första timmen på nya dygnet. På en del språk har veckodagens namn istället blivit kopplat till en gud/gudinna som symboliserar den planeten.

Jag skriver "var" eftersom det inte stämmer exakt.
Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har vi lagt in en skottdag, ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

  Avskiljare Egen

And I might as well be on Mars...  

Vad är det med tisdag då?
Tisdagens namn är kopplat till planeten Mars, det framgår tydligt på en del språk.
I romersk mytologi var Mars (son till Zeus) krigets gud.
Tyr (eller Tir) var krigsgud i nordiska mytologin. Han var den tappraste och djärvaste guden. I svenskan har vi tappat bort r:et, men i danskan och norskan heter det fortfarande tirsdag.
Det är alltså krigsgudar som fått döpa denna veckodag.   

Avskiljare Egen 

I'm swimming in pools of mercury...

Onsdag  är Odens (Odins) dag, då planeten Merkurius sätter sin prägel på dygnet.
Oden var en krigsgud men också den äldste och visaste av asagudarna i nordisk mytologi. Han är dessutom skaldekonstens och de dödas gud. Man trodde att Oden använde list och trolldom för att bekämpa ondskan.

Avskiljare Egen

Now that she´s back in the atmosphere, with drops of Jupiter in her hair...

Även torsdag på olika språk hänger ihop med dagens planet eller med en gud som har fått samma symbolvärde. I svenskan är det Tor, åskans och vredens gud. Han är i stor sett jämförbar med den fornindiske guden Indra, den grekiske guden Zeus och den romerske Jupiter. Namnet Tor kommer
ur tyskans donner som betyder åska.

Avskiljare Egen 

I'm going to Venus…

Fredag hänger också ihop med både en planet och en gud (gudinna),  Venus.
Det svenska namnet kommer från Frigg, härskarinnan i Asgård och maka till Oden.
Hon betraktades som symbol för äktenskap och all fruktsamhet.

 Avskiljare Egen

For all the rings 'round saturn...

Lördag har inte som andra veckodagar kopplats till mytologi, här är
det en planet som överväger och dagens planet är Saturnus.
Svenska namnet lördag hänger ihop med "lögare-dagen,"  alltså den dag i veckan
man badade förr.

Avskiljare Egen

My love has gone behind the sun; Since he left, the darkness has begun…

Söndag helgades åt den fornnordiska solgudinnan Sunna eller Sol. Sol  var den asynja (gudinna)
i nordisk mytologi som förde solens vagn över himlen. Hon var dotter till Mundilfare. Gudinnorna var antingen gifta med, eller döttrar till, asarna (gudarna).
I grekisk mytolog tros Apollon ursprungligen ha varit en solgud. Mithra var en sol-, härskar- och rättvisegud i indisk mytologi, jämförbar med Avesta Mithra i Persien. Guden Mithra nämns som föregångare till romerske guden Mithras som dock inte var någon solgud.Klicka här för att komma tillbaka till början

Månen som symbol

Månen har alltid haft en stor betydelse, den sägs kunna styra människors liv, hur vi reagerar på olika saker och hur vi beter oss. I de flesta religioner ansågs månen stå för det feminina.

Måndag är månens dag, står för violett, silver och skapande förmåga.

Månen representerar kvinnlighet, fruktbarhet, cykliska skeenden, pånyttfödelse, drömmar, kärlek, önskningar, mystik, vatten, natt…

Många häxor och magiker utgår från månens olika faser när de använder sin magi.

Fullmånen är den bästa tiden för magi eftersom den har en stark helande och energigivande kraft. 

När månen är i avtagande passar det bra att avsluta saker. Det är en bra tid avbryta, säga ifrån, göra sig av med sin negativitet.

En viloperiod är det som passar bäst vid ”mörkermåne” dvs. vid nytändningen av månen. Den står för det ”underjordiska,” lämplig tid för vila och meditation.

När sedan månen är ny och i växande är det dags att ta tag i saker igen, bra tid för investeringar Inleda kärleksförhållanden passar perfekt, det är en bra tid för kreativitet, utveckling och att påbörja nya projekt.

Naturligtvis finns månen med i många sagor!  I sagans värld händer det extra mycket vid fullmåne, tänk bara på varulven.

Och religionerna, mångudinnorna som t ex Diana (häxornas gudinna), det finns hur mycket som helst att lära sig om månen – det kommer mer här så småningom.

Klicka här för att komma tillbaka till början

Vårt Solsystem

Snapshot suns magnetic field v.7 2006
Bilden ovan visar magnetiska fält runt solen denna vecka och kommer från NASA.

Solsystemet


Klicka här för att komma tillbaka till början

Fakta om: Månen

Månen, Luna

 • är en satellit till jorden och den himlakropp som är närmast oss.
 • cirkulerar ett varv runt jorden på ca 28 dygn. (Synodisk omloppstid)
 • Under den tiden genomgås en hel måncykel med alla månfaser.
 • har givit upphov till begreppet månad men numera är en månad längre än en måncykel.

Medelavstånd mellan jorden o månen 384 392 km
Månens diameter är 3 476 km vid ekvatorn, Jorden är 12 756 km vid ekvatorn.
Månens densitet (täthet)  är 3,34, Jordens 5,2 och vattens densitet är 1,00
Månens omkrets är 10 940 km

Man ser alltid samma sida av månen från jorden. Månens baksida ser vi aldrig beroende på att månen roterar runt sin egen axel ganska precis en gång per varv runt jorden

Solförmörkelse är när månen står framför solen så att den täcker solen helt eller delvis.

Månförmörkelse är när månen står i jordens skugga, och därför inte syns

Månen består till största delen av sten och metall, den har ganska långsam rotation, tät yta, inga ringar och få satelliter. Det finns en stor krater, Kopernikus, som är 96 kilometer bred. Den kan man se tydligt från jorden med en kikare

Det blåser inte på månen, det beror på att den inte har någon atmosfär.

Månen ingår som en av planeterna i zodiaken

Månen är det andra starkast lysande objektet på himlen efter Solen.

Trots att det bara tar 27, 322 dygn för månen att gå runt jorden, behöver den ca 2 dygn  till för att hinna ifatt solen. I medeltal är tiden mellan två fullmånar, en liten måncykel, 29,53 dygn. Den faktiska tiden varierar mellan knappt 29 och drygt 30 dygn.

En hel måncykel består av knappt 14 synodiska månader då det varierar hur mycket vi kan se av månen.

En mån-dag är lite drygt två veckor och natten på månen är lika lång. Det har att göra med att den roterar så pass långsamt.
 Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckan

Vår vecka med sina 7 veckodagar, började tidigt användas i
det gamla Babylonien (Persien) eller Egypten varifrån den sedan spreds till
folken runt östra Medelhavet och även till vissa delar av Asien.

Det var månens rörelser över himlavalvet som avgjorde hur året delades in i månader och veckor.
Den himlakropp som härskade över första timmen på dygnet, ansågs styra hela dygnet.

Dagarna är kopplade till Solen, Månen och de fem planeter som var kända på den tiden.
Himlakropparna (och motsvarande gudaväsen) fick ge namn åt veckodagen.

Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har en skottdag lagts till.  ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma, på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

Våra moderna västerländska veckodagar bestämdes officiellt i ett dekret utfärdat av den romerske kejsaren Konstantin den store år 321, men deras inbördes ordning var då sedan gammalt fastslagna. En vanlig förklaring var att planeterna/gudarna ansågs härska över olika timmar på dygnet och utgående från detta även över en viss dag, men det finns andra förklaringar som t ex en diffus hänvisning till "sfärernas musik" Några religioner har egna namn på dagarna. Inom islam har dagarna namn efter de sju dagar då Allah skapade världen och inom Bahá´i benämns dagarna efter Guds egenskaper.
Klicka här för att komma tillbaka till början

Måndag - symboler

Varför måndag heter måndag hittar du förklaring på här
Symboler för måndagen finns det många, några är:

Planet: Månen
Färg:   violett
Metall: silver
Växter: körsbärsträd och liljeväxter
Ängel: Gabriel
Stämning: Ockultism, drömmande, skapande förmåga
Intervall: ters
Ton: h
Ljud: aj (tyskans ei)
Organ: hjärna

(Rudolf Steiner)
Klicka här för att komma tillbaka till början

Måndag - meditation

Det riktiga ordet
Endast det som har mening och betydelse ska komma från läpparna på
den som eftersträvar en högre utveckling. Varje tal för talets egen skull
som tidsfördriv är i denna bemärkelse skadligt.
Den vanliga formen av underhållning, där det talas om allt fram och tillbaka,
skall undvikas, men därför bör man inte utestänga sig från umgänge
med sina medmänniskor. Just i umgänge ska talet efterhand utveckla sig till
betydelsefullt innehåll.
Bakom varje svar och tal står man tänkande i det man överväger alla aspekter.
Aldrig tala utan grund, gärna tiga.
Man försöker att inte använda för många, ej heller för få ord.
Lyssna först lugnt – sedan bearbeta.

Den silveraktiga månen som talar i majtiden genom det blommande körsbärsträdet,
vars blommor mognar till frukter i sommaren:
Oh människa, förvandla – liksom plantan – det nedre till det övre, rensa drifterna,
bli mogen och skörda livsfrukterna.

(Rudolf Steiner)

Klicka här för att komma tillbaka till början

Vem är Qilin?

I'm a lady


Namnet kommer av kinesiskans ord för enhörning - Chi-lin eller Ky-lin.Enhörning - Unicorn - KyLin - Qilin

Chi (=Ki eller Qi) är ett grundbegrepp i kinesisk filosofi Det förklaras ofta med något av orden dolda energiformer, esoterisk energi, grundkraft, andlig energi, guds energi, livskraft, mana, subtil energi eller universalenergi
                                  Unicorn-Enhörning-KyLin-Qilin                

Qi kan ses som "livskraften", energin som finns i allt och som i människan flödar i ett grenverk av kanaler.

Människans hälsotillstånd och harmoni är beroende av balansen och det fria flödet i detta system.Det är samma ord som finns i övningarna Qi Gong och Tai Chi, som är både meditation och gymnastik. (Tai Chi är också är namnet på Yin & Yang-symbolen).  Meditation       

 

Den kinesiska gudinnan Kuan-Yin avbildas ofta tilsammans med en enhörning.

Motsvarande symbol finns i antik och medeltida mytologi, där enhörningen ofta är avbildad tillsammans med en jungfru. 

 

Enhörningen i mytologin är väldigt skygga djur som vaktar livets träd och bekämpar ondska.

De står för renhet och kraft, evigt liv och frihet. Latinska namnet Unicorn har den gemensamt med noshörningen. 

                                                                             

Jag är född i stjärntecknet SKYTTEN, Sagittarius. Avbildas ofta som en kentaur, en varelse som är hälften man och hälften häst                                                                                            .Stjärntecken

Kentaurerna höll enligt legenderna till i otillgängliga bergstrakter och kände till alla naturens krafter En berömd kentaur var Cherion som var han så vis och lärd att många unga greker gick i lära hos honom. 

 

Skyttens element är eld och associeras med frihet. Skyttens härskarplanet är Jupiter.

Månadssten Hematit (blodsten) eller Turkos. Skyttar brukar i horoskopen betecknas som äventyrslystna, kunskapstörstande och sportiga. 

 

Jag har fått mitt personliga horoskop ställt, jag har accendenten i tvillingarna

och är "charmerande, öppen, rättfram, nyfiken, kunskapstörstande, ser ljust på tillvaron och är förtjust i att resa".  

 

Enligt österländskt tänkande är jag född i Drakens år. Drakmänniskor anses vara

exotiska, besitter magiska krafter och har en stor intuitiv förmåga.  

 

Jaha, men vem f-n är hon då? Jo en god häxa förstås ;)

                  BitchVarning

"Beware, I can go from zero to bitch in 0.1 seconds"

Qilin -

En utställning - Ger dessa bilder en bild av vem Qilin är?

 

Jo, social ensamgångare har jag presenterat mig som.

Vad är en sån, det är inte alla som förstår det har jag förstått

Kunde också ha skrivit ensamvarg,  men det kändes för begränsat.
Mitt behov av att vara ensam, eller snarare att vara för mig själv, är oerhört stort.
Många uppfattar mig som: Social. Trevlig. Omtyckt.
Jag har förmodligen stor ”social kompetens” (fruktansvärt uttryck – det kan bli en hel avhandling bara om min inställning till det, så bort det just nu)

           .                                                                                             

Jag tycker om att träffa folk, umgås, ha roligt  , men – och det är ett stort men - bara när jag själv vill.
Det är inte egoism, det är ren självbevarelsedrift.
På fest går jag därifrån när jag tröttnar eller  stannar
till de sista går (eller värdfolk somnar )

På kvarterskrogen stannar jag en kvart eller ett par timmar  tre ölare  eller till en timme efter stängningsdags.
Sällan gör jag något socialt ”bara för att man måste”.
Jag håller gärna tal – vid lämpliga (och beklagligtvis ibland olämpliga) tillfällen..     Inga bra tal
men pratar på gör jag.
Som barn och tonåring var jag oerhört blyg. Så småningom insåg jag att

min tystnad till stor del berodde på att det inte var någon idé att säga något. Där och då.
Så jag övade med tiden upp min vana att samtala och bytte umgänge. 
Umgås gärna och ofta med folk men är mycket försiktig med att komma för nära. Eller låta någon komma för nära mig.
Därför har jag många bekanta, stor umgängeskrets och mycket få vänner.
Jag är hellre ensam en vecka mitt i skogen än åker på charterresa med kompisar. Åker jag utomlands åker jag helst ensam – och inte med charter. Då det blir det roligare nämligen.

Det finns ett fåtal människor jag kan vara ensam tillsammans med. Att alltså kunna vara på samma plats utan något tvång att vara trevlig, prata hela tiden, göra samma saker
och göra allt tillsammans.


detta är en social ensamgångare:
Social men går helst ensam

.

Jodå, jag har gröna fingrar också.


       Qilins CV             

om det skulle intressera någon!

Dock inte i nämnd ordning och inte heller i prioriteringsordning..

Beteendevetare

Undersköterska

Ekonom

Lite häxa

Museum-lärare

Hittas ofta på kvarterskrogen

Föreståndare, hem för vuxna psykiskt handikappade

Handläggare/Utredningssekreterare

Singel med blommig katt

Mormor

Guide

Väktare

Antroposof

Pank och fågelfri

Mött och förlorat en livskamrat

Två styck barnbarn – mina prinsar

Röker för mycket, tänker inte sluta

Butiksföreståndare

 Mellanstadielärare

Ett styck dotter

Å så var det en del till ...


Don' mess with me

***************************December

Året delas in i månader  (Hrm, det visste i alla fall jag redan)


Det kallas månader för att det motsvarar ett månvarv kring jorden. En månad ska då vara tiden mellan två fullmånar.

 

Första delen av ordet kommer av måne, andra delen -ad eller -ader, kan komma från latinets ad = till, eller adeo = gå till. Månen går från fullmåne till ny fullmåne.

 

Det har funnits en kalender som styrdes av månen och solen, den romerska Lunisolarkalendern.

 

Decem är latin och betyder 10, alltså var december den tionde månaden.

 

År 46 f.Kr ersattes Lunisolarkalendern av Julianska kalendern. Den skapades av Julius Cesar som införde Juli månad. Senare införde kejsar Augustus även augusti månad och därmed kom december att bli den tolfte månaden.

Mer om kalendrar kommer här så småningom.

 

Nu är det december, eller julmånad som den kallades från1600-talet och fram till 1900-talet. Tidigare, före år 1608, användes  även i Sverige det tyska namnet Christmånad. I Danmark fortsatte man använda det namnet, Kristmånad.

 

Ett vackert snölandskap. Tyvärr ser det inte så ut just där jag befinner mig.

Vinterlandskap

Jul - Midvinterblot - Vintersolståndet

Midvinterblot är en monumentalmålning, målad av Carl Larsson. Motivet är hämtat från Ynglingatal som beskriver hur Svearnas kung Domalde låter sig offras i Uppsala tempel efter år av missväxt.

 

 Midvinterblot - Carl Larsson

Carl Larsson (1853-1919)

 

Vintersolståndet, Yule, har firats i åtskilliga religioneroch kulturer.

I keltisk tro föds solguden denna dag, son av guden och gudinnan,den nye årskungen. Här finns många likheter med kristendomen som firar födelsen av Guds son.

Återfödelsen av Solen respektive Födelsen av Sonen.

 

Det är en klassisk dag för att ge gåvor, och en tid att festa efter slakten. Mycket ljus tänds för värme och upplysning i mörkret.

 

Det är nu solen ”vänder”, dvs. vi får längre och längre dagar. Detta har firats genom årtusenden i alla kulturer som känt till detta faktum. I grunden fanns det en rädsla att ljuset aldrig skulle komma tillbaka – om man inte firade det på något sätt.

 

Solstånd betyder helt enkelt att solen står stilla, det markerar tidpunkter i jordens kretsgång runt solen.

 

Ordet Yule, härstammar från keltiska årshjulet då det egentligen var vintersolståndet som firades. Yule betyder fest. Eller kanske det betyder hjul. Det är dock inte så troligt. Enligt lingvistiken lär ordet Yule komma från de ursprungliga skandinaverna och betydde då endast festen vid vintersolståndet. Ordet för hjul, engelskans wheel, kom från de indo-européer som kom till Skandinavien ca 3800 f. Kr. 

 

Kristnandet av nordborna under 1100-talet underlättades av att den kristna julen sammanföll med tidpunkten för julbloten

 

Julblot, midvinterblot, julofferfest, var en högtid i fornnordisk religion som ägde rum vid vintersolståndet i slutet på december. Julblot var den högtidligaste offerfesten som fanns. Vid julblotet offrade man till gudarna för att få välsignelse över allt som växer

 

Många av de gamla traditionerna kring julen härrör från den tid då det var Vintersolståndet som firades. Det märks bl a på hur man vill jaga bort mörkret och de onda andar som man trodde hade tagit tillfånga solen, så man måste hjälpa till för att få tillbaka ljuset och värmen.

 

Ur den keltiska traditionen kommer den här beskrivningen:

 

”Den festen markerar årets början. Julhögtiden är hjulet på tidens spinnrock, som spinner garnet till årets matta och nu är berett att vila tills det åter snurrar på trettondagsafton. På julen föds solen ur mörkrets livmoder. Mörkret förvandlas till ljus. Julen är solens födelsefest, ljusets fest, trädets, glädjens, kärlekens och barnens fest. Man pyntar med mistel och järnek och hänger upp hjärtan överallt. Man pyntar med julgranar, gröna kvistar, röda och vita ljus. Man äter gröt och offrar till husanden, den lilla hustomten. Man leker, gissar gåtor och berättar historier. Inga hjul snurrar. Solen ska ha ro att födas och tiden vilar under festen. Julen är en vilotid som du ska njuta av.”

 

Kanske vår lust att bibehålla vissa traditioner med ljus och fester är ekon från ett förflutet sen många tusentals år tillbaka.

 

Julen kom att placeras vid vintersolståndet för ca 1600 år sedan.Firandet av vintersolståndet ersattes med julen, spred sig snart över världen och kom att helt ersätta firande enligt de gamla traditionerna.                                                                  

Vintersolståndet är inte bara ett påhitt av de ”gamla” européerna. Ursprungsinnevånarna i Amerika hade solståndsriter som det finns spår av än idag. Det syns bl a i grottmålningar från tiden långt innan européerna anlände dit.         


Vintersolståndet

Vintersolståndet är årets kortaste dag, följt av årets längsta natt. NU vänder det äntligen och blir ljusare – även om det går väldigt långsamt. Solen står nu som lägst på himlen på norra halvklotet, Jordaxeln lutar bort från solen, så mycket den kan. Norr om norra polcirkeln syns solen inte alls idag. Om ca två veckor är jorden som närmast solen, det kallas perihelium Jorden är alltså närmare solen i januari än den är i juni!

När det är vintersolstånd på norra halvklotet står solen som högst på himlen i Brasilien, södra Madagaskar och de norra delarna av Brisbane, Australien.

2005, inföll vintersolståndet onsdag den 21 december kl 19.35 

Då lutar jordaxeln här på norra halvklotet som allra mest bort från solen. Det innebär att natten mellan den 21 och 22 är den längsta natten under året. Från och med den 22 blir dagarna längre och längre tills det återigen vänder vid sommarsolståndet.    

Ett par exempel på hur lång natten är mellan onsdag och torsdag

Lund 17 timmar och 5 minuter                                                                                 

Göteborg 17 timmar och 34 minuter                                                

Östersund 19 timmar och 33 minuter

I Kiruna kommer solen överhuvudtaget inte upp över horisonten.

Året delas in i fyra delar, det finns fyra olika ”solstånd”:

Solstices      Vintersolstånd                21 dec   2005    

Equinoxes    Vårdagjämningen            20 mars 2006                 

Solstices      Sommarsolståndet          21 jun    2006 (Midsommar)

Equinoxes    Höstdagjämning              23 sep   2006                  

Solstices      Vintersolstånd                 22 dec   2006    

Dessutom finns två andra speciella tillfällen, det är

Perihelion som infaller 4 jan 2006, då jorden under året befinner sig närmast solen.

Och Aphelion, som infaller 3 juli 2006, då jorden under året befinner sig längst bort från solen.

Dubbla budskap?

Polarnatt Vad/när är det?

 *Första förklaringen kommer från SMHI:Solen kommer under någon del av året att befinna sig över eller under horisonten under ett eller flera dygn. Fenomenet kallas midnattssol respektive polarnatt.

Vid midnattssol är solen över horisonten hela dygnet. Den går alltså inte ner. Vid polarnatt går solen aldrig upp under dygnet. Vid norra polcirkeln inträffar detta under ett dygn per år nämligen vid sommarsolståndet respektive vintersolståndet.

Ju längre norrut man kommer desto längre blir den period som omfattas av midnattssol respektive polarnatt. För t ex Kiruna råder midnattssol från den 30 maj till och med den 15 juli. Solen är alltså uppe 47 dygn i sträck på Kirunas breddgrad. Polarnatten varar i 25 dygn enligt ’Den Svenska Almanackan’

 

*En annan förklaring hittade jag i Wikipedia:

Enligt artikel där börjar Polarnatten på norra halvklotet vid höstdagjämningen, omkring 23 september. Det är mitt i polarnatten vintersolståndet inträffar,  2005 exakt den 21 december, och polarnatten upphör vid vårdagjämningen omkring 21 mars. Polardag är det då följaktligen från vårdagjämningen, kulminerar vid sommarsolståndet omkring 21 juni och upphör vid höstdagjämning. På södra halvklotet är det precis tvärtom. Midvintermörker, som också kallas Middagsmörker, innebär att solen inte alls stiger över horisonten.

 Halva året :

Hos SMHI hittar jag också denna information:

En kuriositet orsakas av att jordbanan inte är helt rund utan aningen elliptisk. Det medför att jorden inte har konstant hastighet i sin bana utan rör sig snabbare när vi är som närmast solen. Detta inträffar för närvarande i början av januari. Om man utgår från vårdagjämningen och räknar tiden fram till höstdagjämningen så erhålls knappt 186 ½ dagar. Tiden från höstdagjämningen till följande vårdagjämning är lite drygt 178 ½ dagar. Denna skillnad gör att dagen på nordpolen är en vecka längre än dagen är på Sydpolen. Detta gäller just nu. På mycket lång sikt, tusentals år, ändras jordbanan och förhållande blir annorlunda.

Det verkar vara de perioderna författaren till artikeln i Wikipedia kallar polarnatt respektive polardag!

Källor:

SMHI

Sacaea-Saturnalia

NASA:s Rymdkalender

Institutionen för astronomi vid Lunds Universitet

Wikipedia

NASA Sience