En tanke för varje dag i veckan

MÅNDAG
Endast det som har mening och betydelse ska komma från läpparna på den som eftersträvar en högre utveckling. Varje tal för talets egen skull som tidsfördriv är i denna bemärkelse skadligt. Den vanliga formen av underhållning, där det talas om allt fram och tillbaka, skall undvikas, men därför bör man inte utestänga sig från umgänge med sina medmänniskor. Just i umgänge ska talet efterhand utveckla sig till betydelsefullt innehåll. Bakom varje svar och tal står man tänkande i det man överväger alla aspekter. Aldrig tala utan grund, gärna tiga. Man försöker att inte använda för många, ej heller för få ord. Lyssna först lugnt ? sedan bearbeta.
Man kallar också denna övning ?Det riktiga ordet?
 
Den silveraktiga månen talar i majtiden genom det blommande körsbärsträdet, vars blommor mognar till frukter i sommaren:
Oh människa, förvandla ? liksom plantan ? det nedre till det övre, rensa drifterna, bli mogen och skörda livsfrukterna.

TISDAG
De yttre handlingarna. Dessa får inte vara ödeläggande för våra medmänniskor. När man är föranlåten att handla utifrån sitt inre samvete måste man noga överväga hur man bäst kan få anledning att stämma överens med sina medmänniskors lycka och det eviga. Där man handlar utifrån sig själv, från eget initiativ, måsta man så grundligt som möjligt på förhand överväga verkningarna av sina handlingar.
Dessa är: ?Den riktiga handlingen?
 
Det knutna ekträdet, den järnaktige mars tjänare talar:
Oh människa, slå rot i djupen, nå upp i höjderna, var kraftig och stark, var kämpe, riddare och beskyddare.

ONSDAG
Att inrätta livet. Att leva i överensstämmelse med anden och naturen ? och inte gå in i livets ytlighet. Undvika allt som ger oro och jäkt. Inte vara förhastad men inte heller trög.
Att betrakta livet som ett medel att arbeta mot en högre utveckling och handla i överensstämmelse med det.
 
Den kvicksilveraktige Merkurius talar genom almens levande växtkraft och bevingade frö:
Oh människa, var rörlig, strävsam, levande och snabb. Finn i alla livslagar resningskraften till höjden.

TORSDAG
Det mänskliga strävandet. Man måste vara uppmärksam på att inte göra något som går utöver ens krafter inte heller underlåta något som ligger inom ens förmåga. Att se utöver det dagliga ögonblicket och sätta sig in i mål och ideal som hänger samman med människans högsta plikter t ex att vilja utveckla sig i överensstämmelse med de angivna övningarna, med avseende på att kunna hjälpa och råda sina medmänniskor mera ? även om det inte blir i den närmaste framtiden.
Detta kan man sammanfatta som: ?Att låta de föregående övningarna bli till en vana.?
 
Lönnen talar med sina utbredda blad, Jupiters träd, till vilket tennet är helgat:
Oh, människa, övervinn hasten och hetsen. Sök stunderna av ro i vilka godhet och vishet kan födas.

FREDAG
Att sträva efter att lära sig så mycket som möjligt att livet
Det händer ingenting som inte ger oss anledning till att samla erfarenheter som är nyttiga för livet. Har man gjort något oriktigt eller ofullkomligt, så skall detta bli anledning till att göra detta riktigt eller fullkomligt. Ser man andra handla, iakttar man dem med samma förebild (dock inte med kärlekslös blick) ? och man gör inget utan att se tillbaka på händelser som kan vara en till hjälp vid beslut och handling. Man kan lära mycket av varje människa ? också av barn ? om man är uppmärksam.
Detta kallar man: ?Det riktiga minnet? (att minnas sina erfarenheter)
björk Den kopparaktiga Venus talar genom den jungfruligt vita björken, som svagt slår rot och dricker mycket ljus:
Oh människa, skapa känslighet i din själ, beundra kärleksfull världens skönhet.

LÖRDAG
Ge akt på dina föreställningar. Tänk endast betydelsefulla tankar. Lär av att efterhand i dina tankar skilja det väsentliga från det oväsentliga och sanning från bara åsikter och det eviga från det förgängliga. När du lyssnar till medmänniskors tal, försök då att vara helt stilla i ditt inre och ge avkall på alla bifall och även alla färdiga bedömningar, också i tankar och känslor:
Detta är: ?Den riktiga meningen?
 
 Genom skogens mörka träd talar den blyaktige Saturnus, genom granar, bokar och cypresser:
Oh människa, känn ansvaret för tidens och hela mänsklighetens nöd, grip med innerlighet och allvar uppgifter som livet ställer.

SÖNDAG
Att endast besluta sig utifrån välgrundad, fulländad övervägning ? även vid det minst betydelsefulla. All tanklös handling, alla betydelselösa göromål skall ligga fjärran från själen ? till allt skall man ha välavvägd grund. Och man skall obetingat undanlåta sig det, som inte kräves av en betydelsefull grund. När man är övertygad om riktigheten av ett beslut man tagit, skall man hålla fast därvid med en inre ståndaktighet.
Detta är den s.k. ?Riktiga bedömningen? och som görs oberoende av sympati och antipati.
 
Den genomlysta, högsträckta asken, det gyllene solträdet, talar:
Oh människa, var uppriktig och förnäm, spill dig icke på det ovärdiga. Var väl medveten om din människoadel.
Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckodagar - symboler

Måndag
Planet: Månen
Färg: violett
Metall: silver
Växter: körsbärsträd o liljeväxt
Ängel: Gabriel
Stämning: Ockultism, drömmande, skapande förmåga

Tisdag

Planet: Mars
Färg: röd
Metall: järn
Växter: ek och rosväxter
Ängel: Samael
Stämning: voluntarism, bestämd, aggressiv förmåga

Onsdag
Planet: Merkurius
Färg: gul
Metall: kvicksilver
Växter: alm och baljväxter
Ängel: Raphael
Stämning: transcendens, rörlig, egoistisk karaktär

Torsdag
Planet: Jupiter
Färg: orange
Metall: tenn
Växter: lönn och läkeväxter
Ängel: Zachariel
Stämning: logism, dominant, vishetsverkande verksamhet

Fredag
Planet: Venus
Färg: grön
Metall: koppar
Växter: björk och örtväxter
Ängel: Anael
Stämning: mystik, empatisk, hängivenhet

Lördag
Planet: Saturnus
Färg: indigo
Metall: bly
Växter: bok och barrväxter
Ängel: Oriphiel
Stämning: gnosis, jagmedvetenhet, bibehållande, djupsinnighet

Söndag
Planet: Solen
Färg: vit
Metall: guld
Växter: ask och gräsväxter
Ängel: Michael
Stämning: empirism, harmoni, uttryck för hela människan

Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckodagarnas namn

Fly me to the moon...                         

Vad betyder måndag? Mer än att det kan vara segt att komma igång med jobbet igen efter helgen?              

Måndag har fått namn efter Månen, Luna, eftersom den var synligast vid midnatt just natten till vår måndag.Varje veckodag har fått sitt namn beroende på vilken planet som var rådande timmen efter midnatt, alltså den första timmen på nya dygnet. På en del språk har veckodagens namn istället blivit kopplat till en gud/gudinna som symboliserar den planeten.

Jag skriver "var" eftersom det inte stämmer exakt.
Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har vi lagt in en skottdag, ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

  Avskiljare Egen

And I might as well be on Mars...  

Vad är det med tisdag då?
Tisdagens namn är kopplat till planeten Mars, det framgår tydligt på en del språk.
I romersk mytologi var Mars (son till Zeus) krigets gud.
Tyr (eller Tir) var krigsgud i nordiska mytologin. Han var den tappraste och djärvaste guden. I svenskan har vi tappat bort r:et, men i danskan och norskan heter det fortfarande tirsdag.
Det är alltså krigsgudar som fått döpa denna veckodag.   

Avskiljare Egen 

I'm swimming in pools of mercury...

Onsdag  är Odens (Odins) dag, då planeten Merkurius sätter sin prägel på dygnet.
Oden var en krigsgud men också den äldste och visaste av asagudarna i nordisk mytologi. Han är dessutom skaldekonstens och de dödas gud. Man trodde att Oden använde list och trolldom för att bekämpa ondskan.

Avskiljare Egen

Now that she´s back in the atmosphere, with drops of Jupiter in her hair...

Även torsdag på olika språk hänger ihop med dagens planet eller med en gud som har fått samma symbolvärde. I svenskan är det Tor, åskans och vredens gud. Han är i stor sett jämförbar med den fornindiske guden Indra, den grekiske guden Zeus och den romerske Jupiter. Namnet Tor kommer
ur tyskans donner som betyder åska.

Avskiljare Egen 

I'm going to Venus…

Fredag hänger också ihop med både en planet och en gud (gudinna),  Venus.
Det svenska namnet kommer från Frigg, härskarinnan i Asgård och maka till Oden.
Hon betraktades som symbol för äktenskap och all fruktsamhet.

 Avskiljare Egen

For all the rings 'round saturn...

Lördag har inte som andra veckodagar kopplats till mytologi, här är
det en planet som överväger och dagens planet är Saturnus.
Svenska namnet lördag hänger ihop med "lögare-dagen,"  alltså den dag i veckan
man badade förr.

Avskiljare Egen

My love has gone behind the sun; Since he left, the darkness has begun…

Söndag helgades åt den fornnordiska solgudinnan Sunna eller Sol. Sol  var den asynja (gudinna)
i nordisk mytologi som förde solens vagn över himlen. Hon var dotter till Mundilfare. Gudinnorna var antingen gifta med, eller döttrar till, asarna (gudarna).
I grekisk mytolog tros Apollon ursprungligen ha varit en solgud. Mithra var en sol-, härskar- och rättvisegud i indisk mytologi, jämförbar med Avesta Mithra i Persien. Guden Mithra nämns som föregångare till romerske guden Mithras som dock inte var någon solgud.Klicka här för att komma tillbaka till början

Månen som symbol

Månen har alltid haft en stor betydelse, den sägs kunna styra människors liv, hur vi reagerar på olika saker och hur vi beter oss. I de flesta religioner ansågs månen stå för det feminina.

Måndag är månens dag, står för violett, silver och skapande förmåga.

Månen representerar kvinnlighet, fruktbarhet, cykliska skeenden, pånyttfödelse, drömmar, kärlek, önskningar, mystik, vatten, natt…

Många häxor och magiker utgår från månens olika faser när de använder sin magi.

Fullmånen är den bästa tiden för magi eftersom den har en stark helande och energigivande kraft. 

När månen är i avtagande passar det bra att avsluta saker. Det är en bra tid avbryta, säga ifrån, göra sig av med sin negativitet.

En viloperiod är det som passar bäst vid ”mörkermåne” dvs. vid nytändningen av månen. Den står för det ”underjordiska,” lämplig tid för vila och meditation.

När sedan månen är ny och i växande är det dags att ta tag i saker igen, bra tid för investeringar Inleda kärleksförhållanden passar perfekt, det är en bra tid för kreativitet, utveckling och att påbörja nya projekt.

Naturligtvis finns månen med i många sagor!  I sagans värld händer det extra mycket vid fullmåne, tänk bara på varulven.

Och religionerna, mångudinnorna som t ex Diana (häxornas gudinna), det finns hur mycket som helst att lära sig om månen – det kommer mer här så småningom.

Klicka här för att komma tillbaka till början

Vårt Solsystem

Snapshot suns magnetic field v.7 2006
Bilden ovan visar magnetiska fält runt solen denna vecka och kommer från NASA.

Solsystemet


Klicka här för att komma tillbaka till början

Fakta om: Månen

Månen, Luna

  • är en satellit till jorden och den himlakropp som är närmast oss.
  • cirkulerar ett varv runt jorden på ca 28 dygn. (Synodisk omloppstid)
  • Under den tiden genomgås en hel måncykel med alla månfaser.
  • har givit upphov till begreppet månad men numera är en månad längre än en måncykel.

Medelavstånd mellan jorden o månen 384 392 km
Månens diameter är 3 476 km vid ekvatorn, Jorden är 12 756 km vid ekvatorn.
Månens densitet (täthet)  är 3,34, Jordens 5,2 och vattens densitet är 1,00
Månens omkrets är 10 940 km

Man ser alltid samma sida av månen från jorden. Månens baksida ser vi aldrig beroende på att månen roterar runt sin egen axel ganska precis en gång per varv runt jorden

Solförmörkelse är när månen står framför solen så att den täcker solen helt eller delvis.

Månförmörkelse är när månen står i jordens skugga, och därför inte syns

Månen består till största delen av sten och metall, den har ganska långsam rotation, tät yta, inga ringar och få satelliter. Det finns en stor krater, Kopernikus, som är 96 kilometer bred. Den kan man se tydligt från jorden med en kikare

Det blåser inte på månen, det beror på att den inte har någon atmosfär.

Månen ingår som en av planeterna i zodiaken

Månen är det andra starkast lysande objektet på himlen efter Solen.

Trots att det bara tar 27, 322 dygn för månen att gå runt jorden, behöver den ca 2 dygn  till för att hinna ifatt solen. I medeltal är tiden mellan två fullmånar, en liten måncykel, 29,53 dygn. Den faktiska tiden varierar mellan knappt 29 och drygt 30 dygn.

En hel måncykel består av knappt 14 synodiska månader då det varierar hur mycket vi kan se av månen.

En mån-dag är lite drygt två veckor och natten på månen är lika lång. Det har att göra med att den roterar så pass långsamt.
 Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckan

Vår vecka med sina 7 veckodagar, började tidigt användas i
det gamla Babylonien (Persien) eller Egypten varifrån den sedan spreds till
folken runt östra Medelhavet och även till vissa delar av Asien.

Det var månens rörelser över himlavalvet som avgjorde hur året delades in i månader och veckor.
Den himlakropp som härskade över första timmen på dygnet, ansågs styra hela dygnet.

Dagarna är kopplade till Solen, Månen och de fem planeter som var kända på den tiden.
Himlakropparna (och motsvarande gudaväsen) fick ge namn åt veckodagen.

Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har en skottdag lagts till.  ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma, på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

Våra moderna västerländska veckodagar bestämdes officiellt i ett dekret utfärdat av den romerske kejsaren Konstantin den store år 321, men deras inbördes ordning var då sedan gammalt fastslagna. En vanlig förklaring var att planeterna/gudarna ansågs härska över olika timmar på dygnet och utgående från detta även över en viss dag, men det finns andra förklaringar som t ex en diffus hänvisning till "sfärernas musik" Några religioner har egna namn på dagarna. Inom islam har dagarna namn efter de sju dagar då Allah skapade världen och inom Bahá´i benämns dagarna efter Guds egenskaper.
Klicka här för att komma tillbaka till början

Måndag - symboler

Varför måndag heter måndag hittar du förklaring på här
Symboler för måndagen finns det många, några är:

Planet: Månen
Färg:   violett
Metall: silver
Växter: körsbärsträd och liljeväxter
Ängel: Gabriel
Stämning: Ockultism, drömmande, skapande förmåga
Intervall: ters
Ton: h
Ljud: aj (tyskans ei)
Organ: hjärna

(Rudolf Steiner)
Klicka här för att komma tillbaka till början

Måndag - meditation

Det riktiga ordet
Endast det som har mening och betydelse ska komma från läpparna på
den som eftersträvar en högre utveckling. Varje tal för talets egen skull
som tidsfördriv är i denna bemärkelse skadligt.
Den vanliga formen av underhållning, där det talas om allt fram och tillbaka,
skall undvikas, men därför bör man inte utestänga sig från umgänge
med sina medmänniskor. Just i umgänge ska talet efterhand utveckla sig till
betydelsefullt innehåll.
Bakom varje svar och tal står man tänkande i det man överväger alla aspekter.
Aldrig tala utan grund, gärna tiga.
Man försöker att inte använda för många, ej heller för få ord.
Lyssna först lugnt – sedan bearbeta.

Den silveraktiga månen som talar i majtiden genom det blommande körsbärsträdet,
vars blommor mognar till frukter i sommaren:
Oh människa, förvandla – liksom plantan – det nedre till det övre, rensa drifterna,
bli mogen och skörda livsfrukterna.

(Rudolf Steiner)

Klicka här för att komma tillbaka till början