'patafysik

Jag drabbades redan i oktober 2005 av patafysik (obs! bara ett t), skrivs ofta med apostrof: 'patafysik. Här följer nu en repetition på den förklaring jag skrev då.

Vet inte vad 'patafysik är? Ha, snart vet du?

Alla fakta är hämtade från en uppsats av Mattias Heldner, 1993 :
Mustasch på Mona Lisa - Några reflexioner om patafysiken


Det är inte nödvändigt läsa alla de följande punkterna för att komma till insikt om 'patafysikens väsen.
  • Patafysik = läran om imaginära lösningar eller de inbillade lösningarnas vetenskap.
  • Patafysiken är en vetenskap som utövas till allmän onytta. Den har inget mål att uppnå
  • Allt, exakt allt och till och med det som går bortom allt är patafysik
  • Patafysiken är de imaginära lösningarnas vetenskap, som symboliskt beviljar inbillnings- strukturationerna objektens egenskaper sådana de beskrivs genom sina möjligheter
  • Enligt en definition studerar patafysiken de lagar som styr undantagen och korrelationer mellan dessa undantag. Patafysikerna betraktar allt som undantag. Även de lagar som den traditionella vetenskapen har trott sig upptäcka ser patafysikern som korrelationer mellan undantag,
  • Regeln betraktas som ett undantag från undantagen och universum som ett undantag från sig själv Patafysiken är värdelös som filosofi eller vetenskap och de patafysiska satserna är nonsens.
  • Patafysikens metoder och anda (eller snarare det som finns i dess ställe) är desamma som utmärker "vetenskapen"
  • Patafysiker observerar, registrerar, avhåller sig från värdeomdömen av estetiskt eller moraliskt slag - även dessa begriper man vetenskapligt. Och Patafysiken ger sig inte ut för att vara något annat än Patafysik. Alfred Jarry (1873-1907) är dess uppenbarare och profet. Han var en excentrisk, dekadent och desperat figur. Med hjälp av eter, absint och annan alkohol begränsade han sin levnad till 34 år.

För mer information kan Vestrogotiska Patafysiska Institutet kontaktas. Hur den kontakten tas kan Institutet informera om.


Ett exempel på patafysikens bidrag till kulturen:

Om hela världen var äppelpaj,
Och bläck var sjön den blå,
Och alla träd var ost och bröd,
Vad skulle vi dricka då?


Högvördige Charles Lutwidge Dodgson (1832-1889), var matematiklärare i Oxford, en av fotograferingskonstens pionjärer samt författare under pseudonymen Lewis Carrol till bl.a. "Alice i Underlandet". Denna dikt är dock enligt Carrol själv av en okänd författare. Den svenska versionen är publicerad i Segla i ett såll: Patafysisk antologi sammanställd av Claes Hylinger. Utgiven av AWE/Gebers 1987.
Adaptionen till internet gjordes av Mattias Heldner helt utan vare sig tillstånd eller rättigheter. I samma anda presenteras här dikten utan att kontakt tagits med vare sig M Heldner, L Carrol, eller den okände författaren.


Uppdatering nov 2007:
Vestrogotiska Patafysiska Institutet har i kommentar här under informerat om att de kan kontaktas via mail till vestrogotiska.patafysiska.institutet@telia.com. Tack för det!

Några fler 'patafysiklänkar:
'Pataphysics Research Library
Pataphysics - A Religion In The Making
Le Collège de ?Pataphysique
Pataphysics Research Laboratory