Veckodagar - symboler

Måndag
Planet: Månen
Färg: violett
Metall: silver
Växter: körsbärsträd o liljeväxt
Ängel: Gabriel
Stämning: Ockultism, drömmande, skapande förmåga

Tisdag

Planet: Mars
Färg: röd
Metall: järn
Växter: ek och rosväxter
Ängel: Samael
Stämning: voluntarism, bestämd, aggressiv förmåga

Onsdag
Planet: Merkurius
Färg: gul
Metall: kvicksilver
Växter: alm och baljväxter
Ängel: Raphael
Stämning: transcendens, rörlig, egoistisk karaktär

Torsdag
Planet: Jupiter
Färg: orange
Metall: tenn
Växter: lönn och läkeväxter
Ängel: Zachariel
Stämning: logism, dominant, vishetsverkande verksamhet

Fredag
Planet: Venus
Färg: grön
Metall: koppar
Växter: björk och örtväxter
Ängel: Anael
Stämning: mystik, empatisk, hängivenhet

Lördag
Planet: Saturnus
Färg: indigo
Metall: bly
Växter: bok och barrväxter
Ängel: Oriphiel
Stämning: gnosis, jagmedvetenhet, bibehållande, djupsinnighet

Söndag
Planet: Solen
Färg: vit
Metall: guld
Växter: ask och gräsväxter
Ängel: Michael
Stämning: empirism, harmoni, uttryck för hela människan

Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckodagarnas namn

Fly me to the moon...                         

Vad betyder måndag? Mer än att det kan vara segt att komma igång med jobbet igen efter helgen?              

Måndag har fått namn efter Månen, Luna, eftersom den var synligast vid midnatt just natten till vår måndag.Varje veckodag har fått sitt namn beroende på vilken planet som var rådande timmen efter midnatt, alltså den första timmen på nya dygnet. På en del språk har veckodagens namn istället blivit kopplat till en gud/gudinna som symboliserar den planeten.

Jag skriver "var" eftersom det inte stämmer exakt.
Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har vi lagt in en skottdag, ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

  Avskiljare Egen

And I might as well be on Mars...  

Vad är det med tisdag då?
Tisdagens namn är kopplat till planeten Mars, det framgår tydligt på en del språk.
I romersk mytologi var Mars (son till Zeus) krigets gud.
Tyr (eller Tir) var krigsgud i nordiska mytologin. Han var den tappraste och djärvaste guden. I svenskan har vi tappat bort r:et, men i danskan och norskan heter det fortfarande tirsdag.
Det är alltså krigsgudar som fått döpa denna veckodag.   

Avskiljare Egen 

I'm swimming in pools of mercury...

Onsdag  är Odens (Odins) dag, då planeten Merkurius sätter sin prägel på dygnet.
Oden var en krigsgud men också den äldste och visaste av asagudarna i nordisk mytologi. Han är dessutom skaldekonstens och de dödas gud. Man trodde att Oden använde list och trolldom för att bekämpa ondskan.

Avskiljare Egen

Now that she´s back in the atmosphere, with drops of Jupiter in her hair...

Även torsdag på olika språk hänger ihop med dagens planet eller med en gud som har fått samma symbolvärde. I svenskan är det Tor, åskans och vredens gud. Han är i stor sett jämförbar med den fornindiske guden Indra, den grekiske guden Zeus och den romerske Jupiter. Namnet Tor kommer
ur tyskans donner som betyder åska.

Avskiljare Egen 

I'm going to Venus…

Fredag hänger också ihop med både en planet och en gud (gudinna),  Venus.
Det svenska namnet kommer från Frigg, härskarinnan i Asgård och maka till Oden.
Hon betraktades som symbol för äktenskap och all fruktsamhet.

 Avskiljare Egen

For all the rings 'round saturn...

Lördag har inte som andra veckodagar kopplats till mytologi, här är
det en planet som överväger och dagens planet är Saturnus.
Svenska namnet lördag hänger ihop med "lögare-dagen,"  alltså den dag i veckan
man badade förr.

Avskiljare Egen

My love has gone behind the sun; Since he left, the darkness has begun…

Söndag helgades åt den fornnordiska solgudinnan Sunna eller Sol. Sol  var den asynja (gudinna)
i nordisk mytologi som förde solens vagn över himlen. Hon var dotter till Mundilfare. Gudinnorna var antingen gifta med, eller döttrar till, asarna (gudarna).
I grekisk mytolog tros Apollon ursprungligen ha varit en solgud. Mithra var en sol-, härskar- och rättvisegud i indisk mytologi, jämförbar med Avesta Mithra i Persien. Guden Mithra nämns som föregångare till romerske guden Mithras som dock inte var någon solgud.Klicka här för att komma tillbaka till början

Veckan

Vår vecka med sina 7 veckodagar, började tidigt användas i
det gamla Babylonien (Persien) eller Egypten varifrån den sedan spreds till
folken runt östra Medelhavet och även till vissa delar av Asien.

Det var månens rörelser över himlavalvet som avgjorde hur året delades in i månader och veckor.
Den himlakropp som härskade över första timmen på dygnet, ansågs styra hela dygnet.

Dagarna är kopplade till Solen, Månen och de fem planeter som var kända på den tiden.
Himlakropparna (och motsvarande gudaväsen) fick ge namn åt veckodagen.

Månens rörelser går inte jämt upp med vårt nuvarande kalenderår (och därmed veckodagarna). Därför har en skottdag lagts till.  ”I början” var det en extra månad man lade in för att få det att stämma, på grund av att varje månad då hade lika många dagar. Den extra månaden finns kvar hos Islam som firar Ramadan (fastemånad) den månaden, Ramadan infaller därför vid olika tidpunkt beroende på hur månen rör sig.

Våra moderna västerländska veckodagar bestämdes officiellt i ett dekret utfärdat av den romerske kejsaren Konstantin den store år 321, men deras inbördes ordning var då sedan gammalt fastslagna. En vanlig förklaring var att planeterna/gudarna ansågs härska över olika timmar på dygnet och utgående från detta även över en viss dag, men det finns andra förklaringar som t ex en diffus hänvisning till "sfärernas musik" Några religioner har egna namn på dagarna. Inom islam har dagarna namn efter de sju dagar då Allah skapade världen och inom Bahá´i benämns dagarna efter Guds egenskaper.
Klicka här för att komma tillbaka till början