Här samlar jag texter om sådant jag själv är nyfiken på

Ordet bibliotek kommer från latinet och betyder:  förvaringsrum, lokal för boksamling, skriftserie

BIBLIOMANTIK ~ att söka svar på sina frågor Det är vad Qilin gör här. Inget avancerat - bara så att jag själv fattar.

Det redan skrivna innehållet till sidan finns än så länge kvar på
msn spaces, jag kommer att flytta det  därifrån lite då och då.

Bi- = Sido-, bredvid-, intill-, två-, tve-, dubbel
Biblio / biblion = Bok
Biblio-fil = Bokälskare, boksamlare
Bibliomanti (av grekiskans biblion och manteia) = spådom ur på slump uppslagna ställen i böcker, i synnerhet Bibeln.
Bibliomantik = Om du vill ha svar på en fråga, ställer du dig framför bokhyllan, koncentrerar dig på frågan medan du blundar. Försök känna vart svaret finns. Medan du fortfarande blundar tar du den bok som känns rätt och slår upp den