Månens faser, Spådom och något om Sanning

Alla har sin egen stig att vandra och om vi utgår från att det inte finns en universell sanning kan var och en finna sin egen sanning. Den sanningen är lika giltig som alla andra, allt är uppfattningar, synvinklar och åsikter.
Den enda sanning som har betydelse för individen, idag, imorgon och alla dagar, är den hon själv skapar och som hon fritt och utan bojor kan växa med.
Människans frihet är obegränsad. Hon bör tillåtas allt med den enda begränsningen att inte på något sätt skada andra.

Månen Nasabild
Månen

Qilin leker Sibylla:

Hur påverkar månens faser oss beroende på när vi föds?
Försök ta reda på hur månen stod när Du föddes. Det går att hitta t ex här:
USNO Data Services:, skriv in året du är född o klicka. Vips får du fram en lista över månen det året med datumen.
Själv är jag född under månens sista kvarter.

Nymåne:
De som har fötts när månen var helt ny, dvs. strax efter mörkermåne (när månen "vänder"), möter livet med nyfikenhet. Spontan och entusiastisk är dina typiska kännetecken men också förundran och en del stridslystnad.
Du har ett arbete som stimulerar och ger dig glädje. Andra påverkas positivt av din sprudlande glädje och entusiasm.
Att ställas inför nya utmaningar passar dig, du bidrar gärna med många goda idéer och din optimism drar med andra över tillfälliga motgångar.
Ditt starka engagemang kan göra att du riskerar att drabbas av utmattningssyndrom, och du når inte alltid dina mål. Troligen genomför du dina största insatser i livet redan som ung, därför kan det kännas viktigt för dig att hålla samma fart under resten av livet.
När du känner till det här förstår du också att det är väsentligt för ditt välbefinnande att ta det lite lugnare med åren.

Tilltagande månskära:
Född under den växande månskärans fas blir du utåtriktad, fylld av glädje och nyfikenhet. Du är äventyrslysten, påhittig och kreativ. Samtidigt som det här ger dig förmågan att hitta lösningar på problem, kan det också leda till konflikter med människor som är mer konservativa. Ditt sätt att lösa svårigheter och att se saker ur en annan synvinkel medför ibland starkt motstånd från andra. Då har du god nytta av kreativiteten som hjälp att lösa konflikter.
Mellan 20- och 30-årsåldern infaller din mest produktiva period.
Första kvarteret:
Född under detta inflytande är du mycket aktiv, fysiskt och psykiskt, du är positiv och viljestark. Du ifrågasätter ofta det du möter och vill förändra och utmana. Det här kan andra människor uppleva som påfrestande, och du ses inte alltid med blida ögon.
Ditt ifrågasättande behöver du förändra till något mer kreativt - då först har du möjlighet att se nya lösningar istället för att enbart "klaga".
Du är en person som river ner, i syfte att göra om och skapa något nytt. Det kan andra uppfatta som ett sätt att ständigt förstöra det andra har byggt upp. Din goda avsikt behöver betonas mer innan du sätter igång med nedrivandet av det gamla.
När du är 30 -40 år skapar de bästa av dina verk.

Tilltagande halvmåne:
Ett lugnande inflytande på omgivningen tillsammans med en stark önskan att hjälpa andra är kännetecknande för dig. Du kan vara lite av en "världsförbättrare" men måste se upp så du inte följer ideologier som ligger utanför din egen väg.
Ofta får du kämpa med dig själv för att inte ge upp, det ger dig med tiden mognad och ett tillfredställande liv. Det är inte förrän under medelåldern som du kan uppnå något av det du strävat mot.

Fullmåne:
Född i mitten av månens cykel har du förmågan att förverkliga saker och ting. Du har lätt att hitta en balans mellan intuition och logik, mellan praktiskt kunnande och kreativitet. Du kan ta lärdom av det förflutna och därmed utveckla nya idéer för framtiden.
Dåligt självförtroende, dåligt samvete och för stora krav på dig själv är vad som ställer till problem för dig, framförallt i relation till andra men också när det gäller vad du väljer att göra. Du behöver lära dig att stå för dina åsikter och inte ge efter för andra.
Först efter medelåldern hittar du en bekräftelse på dig själv, kan acceptera dig själv och vågar fullt ut stå för vem du är.

Avtagande fullmåne:
Nu är det en lämplig tid att så frön och detsamma gäller dina idéer. Du kan förmedla erfarenhet och kunskap till andra på ett sätt som de kan ta till sig. Du är en idealist, lite av en revolutionär. Lägg band på din önskan att förändra såväl världen som dina medmänniskor, ibland är det nödvändigt att kompromissa!
När du är omkring 50-55 år, kan du börja känna dig nöjd med det du har åstadkommit.

Sista kvarteret:
Månen har snart fullbordat sin cykel och du besitter stor sympati och förståelse. Du ger kloka råd och fungerar ofta som bollplank för andras idéer eller bekymmer. Du kan hjälpa andra att få ordning på sina liv, organisera och hitta lösningar.
Du kan ibland uppfattas som alltför medgörlig och en aning falsk. Omgivningen undrar om dina goda handlingar verkligen kommer från hjärtat. Nostalgisk och en aning melankolisk finns risk att du ser mer bakåt i livet än framåt.
Först när du närmar dig 60 börjar du känna dig nöjd med dig själv och vad du uträttat i livet.

Avtagande månskära:
Du är en drömmande personlighet, finner ofta ro i meditation. Du har en medfödd förmåga till mysticism, du är intuitiv och tar vara på erfarenheter som kan knytas ihop till vishet. Fysiska aktiviteter tilltalar dig inte lika mycket som andliga och intellektuella. Mycket förändras under ditt liv, mycket avslutas och nytt påbörjas. Förändringar hör till ungdomen, framgång och tillfredställelse kommer du att finna i senare år.