En tanke för varje dag i veckan

MÅNDAG
Endast det som har mening och betydelse ska komma från läpparna på den som eftersträvar en högre utveckling. Varje tal för talets egen skull som tidsfördriv är i denna bemärkelse skadligt. Den vanliga formen av underhållning, där det talas om allt fram och tillbaka, skall undvikas, men därför bör man inte utestänga sig från umgänge med sina medmänniskor. Just i umgänge ska talet efterhand utveckla sig till betydelsefullt innehåll. Bakom varje svar och tal står man tänkande i det man överväger alla aspekter. Aldrig tala utan grund, gärna tiga. Man försöker att inte använda för många, ej heller för få ord. Lyssna först lugnt ? sedan bearbeta.
Man kallar också denna övning ?Det riktiga ordet?
 
Den silveraktiga månen talar i majtiden genom det blommande körsbärsträdet, vars blommor mognar till frukter i sommaren:
Oh människa, förvandla ? liksom plantan ? det nedre till det övre, rensa drifterna, bli mogen och skörda livsfrukterna.

TISDAG
De yttre handlingarna. Dessa får inte vara ödeläggande för våra medmänniskor. När man är föranlåten att handla utifrån sitt inre samvete måste man noga överväga hur man bäst kan få anledning att stämma överens med sina medmänniskors lycka och det eviga. Där man handlar utifrån sig själv, från eget initiativ, måsta man så grundligt som möjligt på förhand överväga verkningarna av sina handlingar.
Dessa är: ?Den riktiga handlingen?
 
Det knutna ekträdet, den järnaktige mars tjänare talar:
Oh människa, slå rot i djupen, nå upp i höjderna, var kraftig och stark, var kämpe, riddare och beskyddare.

ONSDAG
Att inrätta livet. Att leva i överensstämmelse med anden och naturen ? och inte gå in i livets ytlighet. Undvika allt som ger oro och jäkt. Inte vara förhastad men inte heller trög.
Att betrakta livet som ett medel att arbeta mot en högre utveckling och handla i överensstämmelse med det.
 
Den kvicksilveraktige Merkurius talar genom almens levande växtkraft och bevingade frö:
Oh människa, var rörlig, strävsam, levande och snabb. Finn i alla livslagar resningskraften till höjden.

TORSDAG
Det mänskliga strävandet. Man måste vara uppmärksam på att inte göra något som går utöver ens krafter inte heller underlåta något som ligger inom ens förmåga. Att se utöver det dagliga ögonblicket och sätta sig in i mål och ideal som hänger samman med människans högsta plikter t ex att vilja utveckla sig i överensstämmelse med de angivna övningarna, med avseende på att kunna hjälpa och råda sina medmänniskor mera ? även om det inte blir i den närmaste framtiden.
Detta kan man sammanfatta som: ?Att låta de föregående övningarna bli till en vana.?
 
Lönnen talar med sina utbredda blad, Jupiters träd, till vilket tennet är helgat:
Oh, människa, övervinn hasten och hetsen. Sök stunderna av ro i vilka godhet och vishet kan födas.

FREDAG
Att sträva efter att lära sig så mycket som möjligt att livet
Det händer ingenting som inte ger oss anledning till att samla erfarenheter som är nyttiga för livet. Har man gjort något oriktigt eller ofullkomligt, så skall detta bli anledning till att göra detta riktigt eller fullkomligt. Ser man andra handla, iakttar man dem med samma förebild (dock inte med kärlekslös blick) ? och man gör inget utan att se tillbaka på händelser som kan vara en till hjälp vid beslut och handling. Man kan lära mycket av varje människa ? också av barn ? om man är uppmärksam.
Detta kallar man: ?Det riktiga minnet? (att minnas sina erfarenheter)
björk Den kopparaktiga Venus talar genom den jungfruligt vita björken, som svagt slår rot och dricker mycket ljus:
Oh människa, skapa känslighet i din själ, beundra kärleksfull världens skönhet.

LÖRDAG
Ge akt på dina föreställningar. Tänk endast betydelsefulla tankar. Lär av att efterhand i dina tankar skilja det väsentliga från det oväsentliga och sanning från bara åsikter och det eviga från det förgängliga. När du lyssnar till medmänniskors tal, försök då att vara helt stilla i ditt inre och ge avkall på alla bifall och även alla färdiga bedömningar, också i tankar och känslor:
Detta är: ?Den riktiga meningen?
 
 Genom skogens mörka träd talar den blyaktige Saturnus, genom granar, bokar och cypresser:
Oh människa, känn ansvaret för tidens och hela mänsklighetens nöd, grip med innerlighet och allvar uppgifter som livet ställer.

SÖNDAG
Att endast besluta sig utifrån välgrundad, fulländad övervägning ? även vid det minst betydelsefulla. All tanklös handling, alla betydelselösa göromål skall ligga fjärran från själen ? till allt skall man ha välavvägd grund. Och man skall obetingat undanlåta sig det, som inte kräves av en betydelsefull grund. När man är övertygad om riktigheten av ett beslut man tagit, skall man hålla fast därvid med en inre ståndaktighet.
Detta är den s.k. ?Riktiga bedömningen? och som görs oberoende av sympati och antipati.
 
Den genomlysta, högsträckta asken, det gyllene solträdet, talar:
Oh människa, var uppriktig och förnäm, spill dig icke på det ovärdiga. Var väl medveten om din människoadel.
Klicka här för att komma tillbaka till början

Kommentarer

Kommentera inlägget här:

Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress:

URL:

Kommentar:

Trackback