(o)förnuft

"Den förnuftige anpassar sig själv till världen, medan den oförnuftige försöker anpassa världen till sig själv. Därför, allt framåtskridande beror på den oförnuftige" 
(Samuel Butler)